Cenník

Cenník geodetických a kartografických prác

Geodetické práce a geodetické služby nie je nutné objednávať v časovom predstihu. Zákazky vybavujeme priebežne a dĺžka dodania závisí od náročnosti prác.

Príklad:

  • geometrický plán - doba dodania je približne 3 týždne od zamerania
  • polohopis, polohopisný a výškopisný plán 300 meraných bodov - doba dodania je približne 1 týždeň.
Geodeti Nitra - porealizačné zameranie objektov

Geodetické práce a geodetické služby nie je nutné objednávať v časovom predstihu. Zákazky vybavujeme priebežne a dĺžka dodania závisí od náročnosti prác.

Referencie

  • GEODÉZIA
  • GEOMETRICKÉ PLÁNY
  • KARTOGRAFIA
  • KATASTER

Ako bolo spomenuté, poskytujeme komplexné služby v oblasti geodézie, vrátane poradenstva a to i v oblasti katastra nehnuteľností. Medzi spokojných klientov, ktorí využili naše skúsenosti patria:

  • Ministerstvo pôdohospodárstva - Projekt pozemkových úprav Nový Svet, ROEP register obnovenej evidencie pozemkov - k.ú. Komjatice, Nitriansky Hrádok, Dlhé nad Cirochou, Reca, Janova Lehota, Ploštín, Kostolná Ves, Drážovce, Horná Trnávka, Ihráč a iné - objednávateľ ministerstvo pôdohospodárstva.
  • Porealizačné zameranie stavby - Obec Lipová, Skýcov, GP plány.

Veríme, že vás zaujmeme a čoskoro budeme mať príležitosť presvedčiť i vás o kvalite našich prác a služieb.

Kontaktujte nás

Neváhajte a kontaktujte nás alebo nás navštívte.

Cabajská 11, 949 01 Nitra

Prevádzková doba:
Pondelok – Piatok
7.30 h – 15.30 h
Možnosť zamerania i cez víkendy.

Naše služby a práce si môžete objednať prostredníctvom vyplneného formulára.