Tím odborníkov

 • Ing. Vladimír Kartusek - konateľ spoločnosti
  - autorizovaný geodet a kartograf
  - prax v odbore 25 rokov
  - absolvent STU Bratislava
 • Róbert Roob - konateľ spoločnosti
  - projektant pozemkových úprav
  - spracovateľ ROEP
  - údržba programového a technického vybavenia
  - prax v odbore geodézie a kartografie 15 rokov
  - absolvent SPŠ strojnícka
 • Ing. Jozef Benčo - konateľ spoločnosti
  - projektant pozemkových úprav
  - prax v odbore geodézie a kartografifie 29 rokov
  - absolvent SPU Nitra - odbor melioračný
Geodeti Nitra - polohopisy

Geodetické práce a geodetické služby nie je nutné objednávať v časovom predstihu. Zákazky vybavujeme priebežne a dĺžka dodania závisí od náročnosti prác.

Objednávka

 • GEODÉZIA
 • GEOMETRICKÉ PLÁNY
 • KARTOGRAFIA
 • KATASTER

Naše služby a práce si môžete objednať aj prostredníctvom vyplneného formulára.

 • NA KAŽDÚ ĎALŠIU ZÁKAZKU VÁM POSKYTNEME ZĽAVU 20 %
 • NA KAŽDÚ ĎALŠIU ZÁKAZKU VÁM POSKYTNEME ZĽAVU 20 %

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu

Veríme, že vás zaujmeme a čoskoro budeme mať príležitosť presvedčiť i vás o kvalite našich prác a služieb.

Kontaktujte nás

Neváhajte a kontaktujte nás alebo nás navštívte.

Cabajská 11, 949 01 Nitra

Prevádzková doba:
Pondelok – Piatok
7.30 h – 15.30 h
Možnosť zamerania i cez víkendy.

Naše služby a práce si môžete objednať prostredníctvom vyplneného formulára.